YUNAN – RUM (Aynı şey mi? ) (Rum or Yunan)

YUNAN KİME DENİR?

RUM KİME DENİR?

Yunanistan, 1821 yılında Yunan Krallığı adı altında, bugünkü Mora Yarımadası ve Atina çevresinde kuruldu.

Fransız İhtilali ile (1789 yılında), Avrupa da milliyetçilik akımı başlamıştı. O zamanlar Osmanlı himayesinde olan Yunanistan isyan ederek, bağımsızlığını ilk kazanan devletlerden biri olmuştu.

Osmanlı Devletinden ayrılarak, Krallığını ilan etmiş, ilk kralları da Bavyeralı (Almanya da bir eyalet) Otto isminde bir Alman olmuştu.

Bu küçücük krallık, Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar, Osmanlı nın sürekli toprak kaybetmesi sonucu Selanik, Girit, Midilli, Batı Trakya yı da topraklarına dahil edip günümüz Yunanistan Cumhuriyeti ni kurmuşlardır.


Yunan:Yukarıda yazılan ön bilginin ışığında Yunan, Yunanistan vatandaşı olanlara denilmektedir. Yunanlı tabiri yanlıştır.

Yunan kelimesi nereden geldi derseniz; MÖ 1200 yıllarında İzmir ve Aydın arasında kalan bölgede kurulan İyonya, zamanla Perslerin eline geçmiştir. Persler, Ege de ki düşmanlarına Yauna adını vermişlerdi. Bu ad, bugünkü Yunanistan’ı da içine alacak şekilde Yunan olarak değişmiş günümüze kadar gelmiştir.

Rum: Bizans İmparatorluğu yada diğer adıyla Doğu Roma İmparatorluğu’nda yaşayan Anadolu  halkı için,  Romalı anlamında Rum  ifadesi kullanılırdı. Daha sonra ortodoks olan ve yunanca konuşan her millete Rum denilmiştir.


Yunan ile Rum un karıştırılma nedeni:

Doğu Roma imparatorluğu (ki yukarda belirtmiştik bunlara Rum deniliyordu)  başlangıçta latince konuşurken sonradan yunanca konuşmaya başlamışlar.          Yunanca konuşan Rumlara, Yunan denilmiş.

Osmanlı Devleti zamanında hiristiyan ortodokslarına Rum denilmekteydi. Bu hiristiyan ortodoksların da neredeyse tamamı Yunan milletinden olunca, yine Rumlara Yunan denilmişti.


    1923 yılında, Yunanistan ile yapılan mübadelede Rum – Yunan yanılgısını çok net görürüz. Bu mübadele ırka dayalı bir değişim değil dine dayalı olmuştur. Türkiye’den gidenlerin çoğunun ortodoks olması gibi. Ortodoks Yunanların yanında ortodoks Türklerde Yunanistan’a gitmişlerdir.
Yunanistan’dan Türkiye ye gelenlerin içinde de müslüman Türklerin yanında, müslüman Arnavut ve Pomaklarda olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön